سیستم کسب درآمد

(1 شیبا = 0.37 تومان)

0.00
شیبا
ت0.00

با انجام فعالیت های زیر می توانید شیبای مجانی بگیرید و به کیف پول خود انتقال دهید.

برای شروع به کسب امتیاز وارد شوید یا ثبت نام کنید!

40 گرفتن شیبا با گوش دادن به آهنگ
10 گرفتن شیبا با نوشتن یک نظر
60 گرفتن شیبا با آپلود یک آهنگ
10 گرفتن شیبا با پاسخ دادن به یک نظر
10 گرفتن شیبا با لایک یک آهنگ
6 گرفتن شیبا دیسلایک آهنگ
10 گرفتن شیبا لایک یک نظر
100 گرفتن شیبا با ایجاد یک لیست پخش
10 گرفتن شیبا با پست دوباره یک آهنگ
15 گرفتن شیبا با دانلود یک آهنگ
10 گرفتن شیبا با لایک یک نظر در مطالب
6 گرفتن شیبا با دیسلایک یک نظر
6 گرفتن شیبا با دیسلایک یک نظر در مطالب
40 گرفتن شیبا با درج یک آهنگ
30 گرفتن شیبا با به روز رسانی تصویر پروفایل
1000 گرفتن شیبا با خریدن یک آهنگ
2000 گرفتن شیبا با ارتقاء حساب
20 گرفتن شیبا با نظر دادن به یک آهنگ
20 گرفتن شیبا با گزارش تخلف یک آهنگ
20 گرفتن شیبا با گزارش تخلف یک نظر
40 گرفتن شیبا با اضافه کردن یک آهنگ به لیست پخش
30 گرفتن شیبا با اضافه کردن تصویر کاور در پروفایل

:: / ::